Послуги

 

Компанія пропонує широкий перелік послуг: від консультативного  характеру до безпосередньо виконавчого (зокрема, підготовка персоналу, розробка антикризових заходів і т.д.).

 

Основні напрямки діяльності ТОВ «Укренергоконсалтінг» при вирішенні завдання підвищення рівня ефективності роботи ЕПК:

 

  • - дослідження й аналіз діяльності компаній, консультаційні послуги з загальних питань управління енергопостачальним підприємством;
  • - розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності компаній та покращення їх фінансового стану, розробка програм розвитку енергопостачальних компаній;
  • - надання допомоги у впровадженні передового досвіду;
  • - дослідження ринку та вивчення суспільної думки, організація постійного обміну інформацією між суб’єктами енергоринку;
  • - проведення навчання по підвищенню кваліфікації головних фахівців компаній;- послуги зі складання звітів і проведення ревізій;
  • - проведення енергетичних обстежень (енергоаудитів) компаній;
  • - вивчення шляхів поліпшення якості обслуговування споживачів;
  • - надання консультації з питань, які виникають при виконанні договору з іншими членами ринку електричної енергії;
  • - представлення інтересів компаній в державних органах;
  • - організація обміну досвідом роботи із закордонними компаніями.