Цілі

 

Цілі, які ставить перед собою  ТОВ «Укренергоконсалтінг» (далі УЕК) обумовлені сучасними потребами енергетичного ринку України, у першу чергу, енергопостачальних компаній:

 

  • методологічна й практична допомога суб’єктам енергоринку, у першу чергу енергопостачальним компаніям, надання їхніх інтересів у рішенні проблемних питань;
  • надання допомоги енергопостачальним компаніям  в питаннях впровадження нової техніки й технологій, а також у розробці інвестиційних проектів;
  • проведення порівняльних аналізів технічної діяльності енергопостачальних компаній та надання рекомендацій щодо покращення їх функціонування;
  • організація і проведення науково-технічних конференцій і семінарів;
  • встановлення ділових і партнерських взаємин з інвесторами в енергетичному секторі економіки;
  • співробітництво з органами державного управління і органами регулювання в енергетичному секторі України;
  • участь у розробці короткострокових і довгострокових програм розвитку енергетики України, а також активна участь у їхній реалізації;
  • створення механізмів фінансової стабілізації компаній, розробка антикризових програм і методів по підвищенню якості роботи компаній;
  • вихід на нові енергетичні ринки.